Python

En iyi python kod örnekleri – 1

En iyi python kod örnekleri – 1

Merhaba değerli arkadaşlar python kod örnekleri yazarak ödevler ve projeleriniz yararlı olacak ya da yeni öğrenenler için alıştırma niteliğin kısa ve öz kod örneği bulunmaktadır. Sizlerinde bunlar dışında örnekleriniz varsa mail gönderebilir veya yorum kısmına yazabilirsiniz.

Python Versiyon Kontrol kod örnekleri

Python hangi sürümünü veya python hangi versiyonu  kullandığımızı öğrenmek için kullanılan kod

#gencyazilimci
import platform
print(platform.python_version())
Python Versiyon Kontrol kod örnekleri
çıktı
#gencyazilimci
import sys
print(sys.version)
Python Versiyon Kontrol kod örnekleri
çıktı
#gencyazilimci
import sys
print(sys.version_info)
Python Versiyon Kontrol kod örnekleri
çıktı
#gencyazilimci
import platform
print(platform.python_version_tuple())
Python Versiyon Kontrol kod örnekleri
çıktı

Sayıları alt alta yazdırma

python girilen birden fazla basamaklı sayının alt alta yazdırma kodu

#gencyazilimci
sayi=int(input("sayı: "))
for i in str(sayi):
   print(i)
python alt alta yazdırma
çıktı

Python girilen sayı tek mi, çift mi?

python girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulmak için önce girilen sayının ikiye bölümünden kalan 0 ise çift değilse tek demektir. python bir sayının bölümünden kalanı öğrenmek için ise mod kullanılır, bunu işareti  “%” ile gösterilir.

#gencyazilimci
a=int(input("bir sayı giriniz:"))
if a%2==0:
   print("girdiginiz sayı  çifttir")
else:
   print("girdiginiz sayı tektir")
Python girilen sayı tek mi, çift mi?
çıktı

sürekli kontrol için ise sadece while döngüsü içine almamız yeterli

#gencyazilimci
while True:
   a=int(input("bir sayı giriniz:"))
   if a%2==0:
       print("girdiginiz sayı  çifttir")
   else:
       print("girdiginiz sayı tektir")
Python girilen sayı tek mi, çift mi?
çıktı

Python listedeki en büyük ve en küçük sayıyı bulma[ min() , max() ]

Python liste içindeki en büyük sayıyı , liste içindeki en küçük sayıyı ve liste içindeki elemanların toplamını gösteren temel yapıları kullanarak kısa kod parçacığı yazdım.

listedeki en büyük eleman için max(arrays), listedeki en küçük eleman için ise min(arrays) ve listedeki kaç eleman olduğunu öğrenmek için ise len(array). aşağıdaki python kodunda önce diziye eleman eklemek için append() fonksiyonun kullandık diziye eleman ekleme işlemi bittiğin “ok” yazarak işlemimizi bitiyoruz ve sonuçlar bize listeleniyor.

#gencyazilimci
liste=[]
while True:
   sayi = input('Sayıyı Gir (sayı girme işleiniz bittiğinde ise "ok" yazarak işlerimi bitirebilirsiniz): ')
   if (sayi == "ok"):
       print("listede toplam {0} eleman var ve ".format(len(liste)), "en büyük sayı: ", max(liste), "en küçük sayı: ", min(liste))
       print(liste)
       break
   else:
       liste.append(sayi)
       continue
Python listedeki en büyük ve en küçük sayıyı bulma
çıktı

Python Girilen İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Listeleme

Python ile kullanıcıdan iki adet sayı girmelerini isteyerek ve bu girilen iki sayı arasındaki bütün sayıların asal sayılarını listeyeceğiz ama ondan önce girilen bir sayının asal mı değil kontrolü yapacağız

#gencyazilimci
sayac=0
sayi=input('Sayı: ')
for i in range(2,int(sayi)):
     if(int(sayi)%i==0):
           sayac+=1
           break
if(sayac != 0):
     print("Asal Sayı Değil")
else:
     print("Asal Sayı")
python girilen sayı asal mı değilmi?
çıktı

yukarıdaki kodumuzda girilen sayını asal olup olmadığını sağladık ve şimdi ise kullanıcıdan iki adet sayı girmelerini istiyeceğiz fakat kullanıcı ilk girdiği sayı büyük ikinci girdiği sayı küçük yazarsa program çalışmaz önce girilen iki sayının hangisi büyük olduğuna bakacağız sonra ise iki sayı arasındaki asal sayıları listeleyeceğiz.

#gencyazilimci
sayi1 = int(input("Sayı1 : "))
sayi2 = int(input("Sayı2 : "))
if (sayi1 < sayi2):
   print(sayi1, "ile", sayi2, "arasındaki asal sayılar:")
   for sayi in range(sayi1, sayi2 + 1):
       if sayi > 1:
           for i in range(2, sayi):
               if (sayi % i) == 0:
                   break
           else:
               print(sayi, end=" ")
else:
   print(sayi2, "ile", sayi1, "arasındaki asal sayılar:")
   for sayi in range(sayi2, sayi1 + 1):
       if sayi > 1:
           for i in range(2, sayi):
               if (sayi % i) == 0:
                   break
           else:
               print(sayi, end=" ")
Python Girilen İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Listeleme
çıktı

Python Dairenin Alanını ve çevresini Hesaplama

#gencyazilimci
def daireninalani(yaricap):
   alan = float(yaricap) * float(yaricap) * 3.14
   cevre=(2*3.14*float(yaricap))
   print("Alan :", alan, " Çevre:", cevre)
   return alan,cevre
r = input("Dairenin Yarıçapını Giriniz :")
daireninalani(r)

Python Üçgenin Alanını Hesaplama

Üçgenin alanını hesaplamak için kullanıcıdan taban kenar uzunluğunu ve yüksekliğini girerek hesaplama yapacağız.

#gencyazilimci
def ucgenalan(a,h):
   alan = float(a) * float(h) / 2
   print("Alan :", alan)
   return alan
a=(input("üçgenin taban kenar uzunlugunu giriniz: "))
h=(input("üçgenin yüksekligini giriniz: "))
ucgenalan(a,h)
çıktı

Python Dikdörtgenin alan ve çevre hesaplaması

#gencyazilimci
def dikdorgen(kisauzun):
   alan = int(kisa) * int(uzun)
   cevre = 2 * (int(kisa) + int(uzun))
   print("Alan :", alan)
   print("çevre :", cevre)
   return alan,cevre
kisakenar=input('Kısa Kenar : ')
uzunkenar=input('Uzun Kenar : ')
dikdorgen(kisakenar,uzunkenar)
Python Dikdörtgenin alan ve çevre hesaplaması
çıktı

Python mükemmel sayıyı bulma

Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. şimdi kullanıcının girdiği sayı mükemmel sayı mı değil mi bulma.

#gencyazilimci
print("programdan çıkmak için 'exit' yazın")
while True:
   girdi = input("Sayı girin : ")
   if (girdi == "exit"):
       break
   else:
       girilenSayi=int(girdi)
       sonuc=0
       girilenSayi=int(girilenSayi)
       liste=[]
       for i in range(1,girilenSayi):
           if girilenSayi%i==0:
               liste.append(i)
       for m in liste:
           sonuc=sonuc+m
       if (sonuc==girilenSayi):
           print ('Mükemmel Sayı')
       elif (sonuc<girilenSayi):
           print('Eksik Sayı')
       else:
           print ('Artık Sayı')
Python mükemmel sayıyı bulma
çıktı

Arkadaşlar yazımızda hata veya önerileriniz olursa lütfen yorum yapın.

Unutmayın! Paylaşmak; kazanmanın en hızlı ve kolay yoludur. Bir sonraki blog’ta görüşmek dileğiyle esen kalın.

Bu makale yardımcı oldu mu?
EvetHayır

Paylaş